Ochrana Osobních Údajů

Úvod do Ochrany Osobních Údajů

V souladu s nařízením GDPR (General Data Protection Regulation) jsme připravili podrobné informace týkající se ochrany a zpracování vašich osobních údajů. Dodržování vašeho soukromí a ochrana vašich osobních údajů je pro nás prioritou. Tento dokument slouží k poskytnutí všech potřebných informací, jakými způsoby získáváme, uchováváme a zpracováváme informace, které nám byly svěřeny. V následujících oddílech jsou vysvětleny různé aspekty ochrany vašich údajů, vaše práva spojená s ochranou dat a procesy, které jsme zavedli za účelem zajištění nejvyšší míry ochrany vašich osobních informací.

Zásady pro Zpracování Osobních Údajů

V tomto oddílu upřesňujeme, v souladu s GDPR, jaké údaje sbíráme, proč je sbíráme a jak s nimi nakládáme. Respektujeme vaše právo na ochranu osobních údajů a zavazujeme se zpracovávat vaše údaje transparentním a bezpečným způsobem. Jde nám především o údaje, které jsou nutné pro poskytování našich služeb, jako jsou jméno, kontaktní údaje a informace o provedených masážích. Vysvětlíme vám také, jak můžete spravovat svá práva, jako je právo na přístup, opravu či výmaz údajů, a jak nás můžete kontaktovat v případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků ohledně zpracování vašich osobních údajů.

Práva Subjektů Údajů

Důležitým pilířem ochrany osobních údajů jsou práva jednotlivců, na které se GDPR vztahuje. Tento oddíl podrobně informuje o právech, která máte jako subjekt údajů. Máte právo na přístup k vašim osobním údajům, opravu nepravdivých či neúplných údajů, vymazání údajů, omezení zpracování a právo na přenositelnost údajů. Dále zde naleznete informace, jak tyto práva můžete uplatnit a v jakém časovém rámci můžete očekávat naše reakce.

Zabezpečení a Přenos Údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je pro nás klíčové. V tomto oddíle se dozvíte o opatřeních, která jsme přijali k ochraně vašich údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, změně či zneužití. Rovněž vám poskytujeme informace o tom, jak a kde uchováváme vaše údaje a jakým způsobem zajišťujeme jejich bezpečný přenos. Vysvětlíme vám, jaké technologie a procedury jsou používány k šifrování a uchování vašich údajů v souladu s nejnovějšími standardy v oblasti IT bezpečnosti.

Kontaktní Informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo požadavků ohledně zpracování vašich osobních údajů nás můžete kontaktovat následujícími způsoby. Elektronicky přes email na adrese [email protected] nebo poštou na adrese Náměstí 5. května 423/24, 500 02 Hradec Králové, Česká republika. V této části vám dáváme na vědomí, že Iveta Štrbová je vlastníkem těchto webových stránek a zároveň odpovědnou osobou za ochranu vašich osobních údajů.

Napsat komentář

© 2024. Všechna práva vyhrazena.